PROVOCANDO

LA MIRADA QUE HECHA A LA CAM,... ES QUE ME MATA